11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaprezentowaliśmy po raz pierwszy na naszej wystawie stałej polowy mundur pilota 15. Eskadry Myśliwskiej. Wzorowaliśmy się na ppor. pil. Antonim Bartkowiaku, którego ciekawą sylwetkę przybliżamy wszystkim odwiedzającym nasze muzeum. Antoni Bartkowiak do lotnictwa Cesarstwa Niemieckiego trafił w marcu 1918 roku, następnie swoje umiejętności lotnicze doskonalił między innymi w Pile w Flieger-Ersatz-Abteilung Nr. 2. Po zakończeniu szkoleń stacjonował na lotnisku w Bydgoszczy, z którego 13 stycznia 1919 roku brawurowo uciekł samolotem myśliwskim Albatros D.Va na tereny zajęte przez oddziały polskie po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od 25 czerwca 1919 roku służył w IV Eskadrze Wielkopolskiej późniejszej 15. Eskadrze Myśliwskiej. Podczas wojny polsko – bolszewickiej wykonał kilkadziesiąt lotów bojowych, dokonując między innymi odważnych ataków na kawalerię Siemiona Budionnego. Antoni Bartkowiak został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Z naszym miastem poza szkoleniem lotniczym łączy go również to, że latał na samolotach myśliwskich wyprodukowanych w Ostdeutsche Albatros Werke Gmbh w Pile.

Replikę munduru pilota 15. Eskadry Myśliwskiej pozyskaliśmy do muzeum dzięki wsparciu finansowemu naszych Przyjaciół –  Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy, dla których równie ważna jak praca naukowo – badawcza jest historia polskich skrzydeł. Wykonanie munduru zleciliśmy specjalistom, których wyroby są znane na całym świecie – fabryce umundurowania braci Kłoskowskich z Poznania - firmie "Hero Collection".

Wielkie podziękowania dla Pana dr hab. inż. Mirosława Kowalskiego dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych za wparcie oraz dla Pana Krzysztofa Kłoskowskiego współwłaściciela firmy „Hero Collection” za indywidualne podejście do naszego zlecenia.

Polowy mundur pilota 15. Eskadry myśliwskiej jest wspaniałym uzupełnieniem naszej wystawy.