Po otrzymaniu fragmentu tablicy z napisem Schneidemuhl założyliśmy, że element ten pochodzi z dworca kolejowego. Na fotografii z okresu II wojny światowej z zasobów naszego kolegi tablica wyglądała identyczne. Dzięki wsparciu miłośników historii Piły Krzysztofa Świniarskiego i Macieja Długaszewicza zgromadziliśmy więcej niezbędnych do porównania materiałów. Na jednej z pocztówek przedstawiających dworzec kolejowy doskonale widać proporcje wielkości podwieszonej na peronie tablicy do podróżnych oczekujących na pociąg. W Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile na wystawie stałej eksponowana jest tablica z napisem Schneidemuhl, ale jest ona zdecydowanie mniejsza, i jak się okazało nie pochodzi z dworca, tylko była ustawiona przy jednej z dróg wjazdowych do miasta. Wielkość naszego fragmentu najbardziej pasuje do tablicy podwieszonej na peronie. Na budynku dworca nazwa miasta była namalowana farbą.

Przedstawiamy kilka pocztówek z widokiem dworca. Wypada wspomnieć, że pierwsze połączenie kolejowy Piły z Bydgoszczą i Krzyżem funkcjonuje od lipca 1851 roku. Budowę dworca zakończono w 1876 roku, budynek był przebudowywany w późniejszym okresie wielokrotnie. Uruchamiano kolejne linie. Dzięki połączeniu z Królewcem i Berlinem, Piła stała się ważnym węzłem kolejowym. Budynek dworca posiadał trzy poczekalnie, biura, telegraf, trzy pokoje dla poczty oraz dwa mieszkania służbowe. Dworzec bez uszkodzeń przetrwał bardzo ciężki okres walk o miasto na początku 1945 roku. Ostatni remont przeszedł w 2015 roku.