Obowiązuje wjazd przez bramę przy ulicy Wałeckiej, kierujemy się w lewo by na wysokości hangaru nr 1 osiągnąć strefę parkingową (niebieski kolor na planie). Wyjazd łącznikiem, następnie skręt w lewo i dojazd do bramy lotniska.

Strefa parkingowa (niebieski kolor na planie) jest jedyną strefą gdzie dozwolony jest ruch i postój pojazdów naszych Gości. Pozostałe tereny w obrębie obiektów muzeum przeznaczone są dla ruchu pieszego.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zakaz ruchu (dotyczący także pieszych) obowiązujący na lądowisku (pas startowy i przyległe tereny) i jego przestrzeganie.

Prosimy także o stosowanie się do wskazówek osób kierujących ruchem.

Do zobaczenia !