W minionym tygodniu gościliśmy uczestników międzynarodowego kursu CEPOL 92 Unmanned Aerial Vehicles (drones), który odbywał się w Szkole Policji w Pile i dotyczył zagadnień związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami).

Uczestnikami kursu byli przedstawiciele służb oraz instytucji które na co dzień wykorzystują drony w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. W skład grupy wchodzili reprezentanci takich krajów, jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Hiszpania, Polska, Portugalia, Słowacja, Włochy.

Nasi goście z zaciekawieniem zapoznali się z wystawami oraz odbyli podróż pojazdem SKOT.