Przypominamy o bezpiecznym dojeździe do naszej siedziby - brama wjazdowa od strony ul. Wałeckiej. Parking dla pojazdów przed schronohangarem nr 1.

Zapraszamy już dziś na godzinę 18:00 !