Wolontariusze wspierający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie walczą o uruchomienie kolejnego promu ze zbiorów muzeum. Zachęcamy do wsparcia tego projektu, warto im pomóc.

Link do akcji na zrzutka.pl : https://zrzutka.pl/j8xptp