Dyrektor naszego muzeum Przemysław Olszyński został zaproszony przez Pana płk. Zbigniewa Targońskiego dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka na uroczystą przysięgę wojskową żołnierzy 122. Batalionu Obrony Terytorialnej stacjonującego w Dolaszewie.

To dla nas wieli honor i zaszczyt, zachęcamy mieszkańców Piły i okolic do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. To wyjątkowa chwila w dla 12. Wielkopolskiej Brygady WOT oraz żołnierzy 122. Batalionu z Dolaszewa, ponieważ to pierwsza przysięga po sformowaniu Batalionu i zakończeniu pierwszego szkolenia podstawowego. Ostatnia przysięga wojskowa na Placu Stanisława Staszica odbyła się ok. 25 lat temu.

Polecamy, sobota, Plac Staszica, godz. 13:00.