Na zaproszenie kadry i pracowników Szefostwa Służby Czołgowo - Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dyrektor naszego muzeum Przemysław Olszyński wziął udział w uroczystości oraz seminarium naukowym z okazji obchodów Święta Służby Czołg-Sam.