Sprowadzaliśmy samoloty, czołgi i inne pojazdy, by wreszcie trafić na właściwe tory ;-)

Do naszych zbiorów pozyskaliśmy fragmenty bocznicy kolejowej z wytwórni wodoru, dawnej bazy sterowców funkcjonującej w Pile podczas I wojny światowej. W muzeum prezentujemy planszę, która dokumentuje obecność Zeppelinów na pilskim niebie z planem portu sterowcowego i fotografiami tych gigantycznych statków powietrznych nad Piłą. Niestety nie posiadamy żadnych pamiątek z tego ciekawego okresu. Zwrotnica oraz kozioł oporowy z bocznicy kolejowej będą wspaniałym uzupełnieniem naszej ekspozycji.

Budowę portu sterowcowego w Schneidemuhl (obecnie Piła) zainicjowała armia niemiecka wiosną 1914 roku, która następnie wykorzystywała sterowce do dalekiego zwiadu oraz bombardowania miast podczas trwającej I wojny światowej. Prace budowlane zakończono na początku 1915 roku, najważniejszym elementem położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska bazy, była mierząca 184 metry długości, 35 metrów szerokości i 28 metrów wysokości hala sterowcowa. Poza halą w skład portu wchodziły koszary dla żołnierzy, podziemne magazyny i skład bomb, wieża oświetleniowa, kotwicowisko, wytwórnia wodoru i bocznica kolejowa.

Przypuszczalnie pod koniec 1916 roku rozpoczęto budowę drugiej – obrotowej – hali sterowcowej. Konstrukcja ta miała mieć 232 metry długości, 40 metrów szerokości i 35 metrów wysokości. Inwestycja nie została jednak ukończona. Flotę sterowcową armii rozwiązano ostatecznie pod koniec 1917 roku.

Kawałek bocznicy już mamy, teraz tylko Zeppelina nam brakuje :-)
Podziękowania dla kolegów ze Stowarzyszenia Kartograficzno - Eksploracyjnego Dąbrowa.

Zwrotnica i kozioł oporowy
Rozładunek kozła oporowego
Bufor
Szczegóły konstrukcji, widoczne nity
Dolną część kozła oraz ostatnie kilka metrów torów przykrywała ziemia
Widok na port sterowcowy, na pierwszym planie wytwórnia wodoru, w tle potężna hala sterowcowa. Fot. ze zbiorów Ks. Robert Kulczyński
Fragment mapy miasta z zaznaczoną bocznicą kolejową wytwórni wodoru
Sterowiec LZ 56 nad portem sterowcowym w Pile w listopadzie 1915r. Fot. ze zbiorów Paweł Czyżykowski (skan ze szklanego negatywu)
Sterowiec LZ 86 wprowadzany do hali sterowcowej w Pile. Fot. ze zbiorów Piotr Zamorski
LZ 38 w locie nad Piła, widoczna restauracja Weidmannsruh. Fot. ze zbiorów Maciej Usurski
Zeppelin LZ 16 w locie nad Piła. Fot. ze zbiorów Maciej Usurski