Koniec roku szkolnego przyniósł i nam niezmiernie miłą niespodziankę. Z rąk Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 mgr Doroty Pietras, w czasie uroczystego apelu otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w organizacji spotkania integracyjnego dla klas czwartych.

Należy tu wspomnieć że na sukces tej imprezy, oprócz zaangażowania rodziców i kadry nauczycielskiej złożyła się także bardzo dobra współpraca na linii muzeum - wychowawcy klas.

DZIĘKUJEMY !