Wspomnienia lekarza wojskowego Dr Josepha Stukowskiego obejmują zarówno okres walk o Piłę w lutym 1945 jaki i późniejsze jego losy w niewoli rosyjskiej. Drugie wydanie wspomnień wzbogacono o wiele fotografii - oryginalnych z roku 1945 jak i obecnych rekonstrukcji wydarzeń przez pasjonatów historii. Książka, która ze względu na swój antypolski charakter była przez wiele lat w Polsce zabroniona zawiera dużo ciekawych informacji z historii Piły i jako taka może być uznana za "lekturę obowiązkową" każdego pasjonata dziejów naszego Miasta.