Po otrzymaniu fragmentu tablicy z napisem Schneidemuhl założyliśmy, że element ten pochodzi z dworca kolejowego. Na fotografii z okresu II wojny światowej z zasobów naszego kolegi tablica wyglądała identyczne. Dzięki wsparciu miłośników historii Piły Krzysztofa Świniarskiego i Macieja Długaszewicza zgromadziliśmy więcej niezbędnych do porównania materiałów. Na jednej z pocztówek przedstawiających dworzec kolejowy doskonale widać proporcje wielkości podwieszonej na peronie tablicy do podróżnych oczekujących na pociąg. W Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile na wystawie stałej eksponowana jest tablica z napisem Schneidemuhl, ale jest ona zdecydowanie mniejsza, i jak się okazało nie pochodzi z dworca, tylko była ustawiona przy jednej z dróg wjazdowych do miasta. Wielkość naszego fragmentu najbardziej pasuje do tablicy podwieszonej na peronie. Na budynku dworca nazwa miasta była namalowana farbą.

Przedstawiamy kilka pocztówek z widokiem dworca. Wypada wspomnieć, że pierwsze połączenie kolejowy Piły z Bydgoszczą i Krzyżem funkcjonuje od lipca 1851 roku. Budowę dworca zakończono w 1876 roku, budynek był przebudowywany w późniejszym okresie wielokrotnie. Uruchamiano kolejne linie. Dzięki połączeniu z Królewcem i Berlinem, Piła stała się ważnym węzłem kolejowym. Budynek dworca posiadał trzy poczekalnie, biura, telegraf, trzy pokoje dla poczty oraz dwa mieszkania służbowe. Dworzec bez uszkodzeń przetrwał bardzo ciężki okres walk o miasto na początku 1945 roku. Ostatni remont przeszedł w 2015 roku.

W dniu 25.03.2022 tuż po godzinie 18:30 rozpoczęło się spotkanie z autorami książki "Niemieckie samoloty wojskowe w lotnictwie polskim 1918-1924".  Z naszego zaproszenia w gościnne progi Nadnoteckiego Instytutu UAM przy ulicy Kołobrzeskiej 15 w Pile skorzystało ponad 20 osób, nie tylko mieszkańców Piły i okolic ale także z Solca Kujawskiego oraz Poznania.  Autorzy  Mateusz Kabatek i ks. Robert Kulczyński SDB omówili proces powstawania książki - ze szczególnym uwzględnieniem etapu zbierania materiałów źródłowych oraz żmudnej identyfikacji  opisywanych samolotów. Przedstawili kilka ciekawostek oraz nie opublikowanych w książce zdjęć. Nie zabrakło również dyskusji która dotyczyła nie tylko tematyki poruszanej w książce. Szczególnie ciekawe okazały się ustalenia ks. Roberta w zakresie historii powstania wielkopolskiego i walk o lotnisko na Ławicy. Spotkanie było także okazją do nabycia książki z autografami autorów. Zakończyło się po godzinie 21:00 wykonaniem pamiątkowej fotografii grupowej.  Dziękujemy za Waszą obecność. Przypominamy, że książkę można nabyć poprzez stronę samolotywywiadowcze.pl  

Spotkanie promocyjne z autorami książki ks. Robertem Kulczyńskim SDB i Mateuszem Kabatkiem odbędzie się 25 marca 2022r. o godzinie 18:30 w gościnnych progach Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Pile.  Sala 2.05 (II piętro).

W styczniu do naszych zbiorów trafił zbiornik paliwa z samolotu Messerschmitt Me 410, który przez kilkadziesiąt lat był zatopiony w „wojskowych gliniankach” przy ul. Kusocińskiego. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejna ciekawostkę - fragment tablicy z pilskiego dworca kolejowego z początkowymi literami nazwy miasta Schneidemuhl.

Jej historia jest również ciekawa, częściowo wkopana w ziemię była elementem ogrodzenia posesji przy ul. Traugutta w Pile, została odnaleziona 16 lat temu podczas modernizacji ogrodzenia. Tablicę przekazał nam Pan Piotr Korba z synem Stasiem.

Po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich pamiątka będzie w przyszłości eksponowana na wystawie przybliżającej historię miasta podczas II wojny światowej. Okazało się, że jeden z naszych kolegów posiada fotografię z pilskiego dworca z widoczną tablicą z nazwą miasta podwieszoną na peronie.